Certificat
ISO 9001: 2009
Email
office@dvk-details.com
Phone
+359 889 000 181

Изпълнител за доставка на оборудване

Документация за избор на изпълнител за доставка на оборудване „Избор с публична обява“ съгласно ПМС 118/2014 г., с предмет: „Доставка на хоризонтален струг с удължено легло, фрезова функция с Y ос и втори шпиндел – 1 брой“, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0001-C01 от 19.05.2023 г. за проект “Енергийна ефективност за повишаване ефективността на индустриалния процес в „ДКВ-Д“ ООД“, финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бенефициент „ДКВ-Д“ ООД.

Декларация ЕИК_ДКВ–Д_1
Декларация_чл. 22,ал.2,т.1_ДКВ-Д_1
Декларация-подизпълн_ДКВ-Д_1
Изисквания към офертите_ДКВ-Д_1
Методика за оценка_ДКВ–Д_1
Проект на договор доставка_ДКВ-Д_1
Публична обява_ДКВ-Д_1
Техническа спецификация_Струг_ДКВ-Д_1
Оферта образец_ДКВ-Д_1

About the author

Leave a Reply

За нас

Фирмата е основана в края на 2005г.  Започна дейността си с производство на абразивни полиращи инструменти. Това производство развиваме възходящо и до момента.

ПОРФОЛИО / ПРОДУКТИ

Recent Comments