Certificat
ISO 9001: 2009
Email
office@dvk-details.com
Phone
+359 889 000 181

ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ИЗПЪЛНЯВАН ОТ „ДКВ-Д“ ООД – ГРАД СИЛИСТРА

ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ИЗПЪЛНЯВАН ОТ „ДКВ-Д“ ООД – ГРАД СИЛИСТРА

На 09 Октомври 2023 г. в конферентна зала на хотел Дръстър – град Силистра се проведе откриващо събитие за представяне на проект BGENERGY-2.003-0001 „Енергийна ефективност за повишаване ефективността на индустриалния процес на „ДКВ-Д“ ООД“, финансиран по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

На събитието присъстваха представители на бенефициента, норвежкият партньор, както и членовете на екипа за управление на проекта. Срещата бе уважена и от представители на местната администрация и местния бизнес.

В началото на срещата Г-н Димитър Йорданов – управител на „ДКВ-Д“ ООД, подчерта голямото значение, което има за повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на компанията полученото финансиране от страна на Програмата, като изказа своите благодарности към страните-донори на ФМЕИП за предоставената подкрепа.
Г-н Костадин Костадинов – Ръководител на проекта, представи пред присъстващите целите и дейностите на проекта, като ги запозна и с размера на осигуреното финансиране и продължителността на изпълнение на проекта.

Презентация свързана с добри практики в областта на енергийната ефективност представи и Г-н Андерс Столен – управител на Управител на IDN Research – Норвегия, организацията, която е партньор в изпълнението на проекта.

Срещата завърши с обсъждане и дискусия по интересни теми свързани с бъдещето на сектора свързан с енергийната ефективност и възможностите за прилагане на модели за индустриална симбиоза и различни кръгови модели, които да допринесат за развитието на местния бизнес.

Настоящата публикация е извършена в рамките на Проект BGENERGY-2.003-0001 „Енергийна ефективност за повишаване ефективността в индустриалния процес на „ДКВ-Д“ ООД“ е финансиран от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ДКВ-Д“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официално становище на Програмния оператор и на ФМЕИП

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕЙ

About the author

Leave a Reply

За нас

Фирмата е основана в края на 2005г.  Започна дейността си с производство на абразивни полиращи инструменти. Това производство развиваме възходящо и до момента.

ПОРФОЛИО / ПРОДУКТИ

Recent Comments