Certificat
ISO 9001: 2009
Email
office@dvk-details.com
Phone
+359 889 000 181

Генериране на нестандартни решения

Генериране на нестандартни решения

Визията на „ДКВ- Д” ООД е да бъде лидер в производството на детайли и продукти за клиентите, като им осигурява цялостно завършено решение при оптимални цени и безкомпромисно качество. През годините желанията на клиентите стават все по-разнообразни, с което фирмата се изправя пред нови предизвикателства. Желанието да бъдем в крак с времето ни кара постоянно да разширяваме производствените си възможности и да предлагаме и документираме нови технически решения.
Стараем се да отговорим на всички нужди на нашите клиенти и партньори, като изпълняваме тяхните задания и им помагаме да доразвият продуктите си.