Certificat
ISO 9001: 2009
Email
office@dvk-details.com
Phone
+359 889 000 181

Документация за избор на изпълнител с „Избор с публична обява“ съгласно ПМС 118/2014 г

Документация за избор на изпълнител с „Избор с публична обява“ съгласно ПМС 118/2014 г., с предмет: „Доставка и монтаж на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди – 60 kW“, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0001-C02 от 19.05.2023 г. за проект “Енергийна ефективност за повишаване ефективността на индустриалния процес в „ДКВ-Д“ ООД“, финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бенефициент „ДКВ-Д“ ООД.

Техническа спецификация_ВЕИ_ДКВ-Д_1

Декларация ЕИК

Декларация_чл. 22,ал.2,т.1_ДКВ-Д_ВЕИ

Декларация-подизпълн_ДКВ-Д_ВЕИ

Изисквания към офертите_ДКВ-Д_ВЕИ

Методика за оценка_ДКВ–Д_ВЕИ_1

Проект на договор_ДКВ-Д_ВЕИ_1

Публична обява_ДКВ-Д_ВЕИ_1

Публична обява_ДКВ-Д_ВЕИ_1

About the author

Leave a Reply

За нас

Фирмата е основана в края на 2005г.  Започна дейността си с производство на абразивни полиращи инструменти. Това производство развиваме възходящо и до момента.

ПОРФОЛИО / ПРОДУКТИ

Recent Comments