Certificat
ISO 9001: 2009
Email
office@dvk-details.com
Phone
+359 889 000 181

Category

Blog
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ „ДКВ-Д“ ООД, в качеството си на бенефициент по проект BGENERGY-2.003-0010 „Енергийна ефективност за повишаване ефективността на индустриалния процес на „ДКВ-Д“ ООД“, финансиран по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското...
Continue Reading
Документация за избор на изпълнител за доставка на оборудване „Избор с публична обява“ съгласно ПМС 118/2014 г., с предмет: „Доставка на хоризонтален струг с удължено легло, фрезова функция с Y ос и втори шпиндел – 1 брой“, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0001-C01 от 19.05.2023 г. за проект “Енергийна ефективност за...
Continue Reading
Договор за безвъзмездна финансова помощ На 19 Май 2023 г. „ДКВ-Д“ ООД, в качеството си на бенефициент сключи с Министерство на енергетиката Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0001-C01 за изпълнение на проект „Енергийна ефективност за повишаване ефективността в индустриалния процес на „ДКВ-Д“ ООД“ по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ финансирана от Програма...
Continue Reading
В края на 2021 година, проектирахме, произведохме и пуснахме в експлоатация нова линия за сепариране на вторичните суровини, натрупани вследствие на дейността ни.
Continue Reading

За нас

Фирмата е основана в края на 2005г.  Започна дейността си с производство на абразивни полиращи инструменти. Това производство развиваме възходящо и до момента.

ПОРФОЛИО / ПРОДУКТИ

Recent Comments